NVTA logo

Jouw CTA proces

Jouw CTA proces in zes stappen.
Klik op de onderwerpen om de details te bekijken

CTA proces tijdslijn

Een spannend moment. De start van jouw traject. Geniet van jouw persoonlijke ontwikkelingsproces en groei als mens én professional. Niet voor niets voldoet het traject aan een hoge internationale standaard. CTA-ers die je voorgingen geven steevast aan dat het uitdagend was en soms ook lastig. Maar bovenal dat het ze enorm vooruit heeft geholpen. We wensen je veel plezier en verdieping toe!

CTA proces stap 1

1. CHECK DE STARTEISEN

Een goed begin is het halve werk

In het handboek vind je alle informatie over de examens. In hoofdstuk zeven vind je meer specifieke informatie over starten. Wat betreft de 1.510 verplichte uren is het goed om te weten dat álles meetelt. Relevante werkuren, uren voor supervisie, trainingen, masterclasses en workshops. De belangrijkste eisen: Een geldig TA 101 Certificaat. 1.510 uren (750 uren cliënt contact, 600 uren training en 150 uren supervisie).

Meld je aan als lid van NVTA / VITA
Om jouw CTA-contract te kunnen tekenen moet je lid zijn van het internationale EATA of ITAA. In Europa doe je dat door lid te worden van de lokale TA associatie. In Nederland is dat NVTA en in België VITA. TIP: word lid van de ITAA. Dan krijg je ook toegang tot het Transactional Analysis Journal. Hier vind je veel artikelen die in het CTA-proces zeer nuttig zijn.
Bijhouden uren

Het is wijs om direct vanaf de start van het CTA-proces alle uren die je maakt voor training, workshops en supervisie te registreren. Ook de uren die niet direct TA gerelateerd zijn. TIP: excel is een handig hulpmiddel!

Supervisor vinden en afspraken vastleggen

Vind een supervisor die je begeleidt naar je CTA-examens. In het werkveld waar je examen in wilt doen. Onderzoek grondig of jullie dit jarenlange commitment met elkaar aangaan en maak goede afspraken over een efficiënte werkwijze.

Invullen CTA contract

Vul het contract in het Engels in. Geef gespecificeerd aan wat de kosten zijn voor het CTA-proces (de trainingen en supervisie in €). Geef gespecificeerd aan hoe je gaat voldoen aan de supervisie -, en trainingsuren. Laat je hoofdsupervisor het contract tekenen.

Voldoen kosten goedkeuring contract EATA

Het kost €34,- om het contract door EATA te laten goedkeuren. Maak dit bedrag over naar: Sparkasse Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz. Germany SWIFT-BIC SOLADES1KNZ IBAN DE29690500010001102789 Vermeld je naam en omschrijving ‘CTA-contract’. Maak een screenshot van de betaling waarop je naam en datum zichtbaar zijn en voeg die toe aan het CTA-contract.

Verzenden CTA Contract

Zorg ervoor dat het CTA-contract helemaal ingevuld en ondertekend is. Voeg de bijlagen toe: Begroting van de kosten van het CTA-proces. Een planning van hoe je de verplichte 1.510 uren in gaat vullen. Screenshot van de betaalde kosten voor het CTA-contract. Mail de stukken ter beoordeling naar de secretaris van de EATA.

CTA proces stap 2

2. START CTA ONDER CONTRACT

Je contract is binnen! Het is vijf jaar geldig. In deze tijd kan je de examens doen. Als het nodig is kan het contract verlengd worden. Stuur een kopie van het getekende contract naar de NVTA of VITA. Meld het als je als TA-professional (CTA onder contract) vermeld wilt worden op de website.

CTA proces stap 3

3. Aan de slag met jouw schriftelijk examen

Bekijk de eisen voor het schriftelijk examen (scriptie) in het handboek.Ga aan de slag met jouw scriptie. Invullen goedkeuring scriptie (formulier 12.7.1 door hoofdsupervisor). Print jouw scriptie uit en stuur het op, of mail het.

Bekijk de eisen voor het schriftelijk examen in het handboek

Het werken aan jouw schriftelijk examen is een bijzonder leerzaam en ook intensief proces. Je gaat aan de slag met een professioneel zelfportret, neemt ons mee in jouw leerervaringen tijdens de training, werkt een casestudy uit en geeft antwoord op zes theorievragen.

Invullen goedkeuring schriftelijk examen (formulier 12.7.1 door hoofdsupervisor). Print jouw schriftelijk examen uit en stuur het op, of mail het. Vul formulieren in, voeg de bijlagen toe en voldoe de kosten.

Vul het formulier ‘12.7.2 Candidate’s Submission of the CTA Written Examination’ in. Voeg de bijlagen toe: Een screenshot van de betaalde kosten voor het schriftelijk examen. Hoofdsupervisor’s endorsement van het schriftelijk examen. Een kopie van het goedgekeurde EATA-contract met bijbehorende documentatie. Twee kopieën van de ingebonden en stevig verpakte schriftelijke examens. Een door jou getekende verklaring over het aantal woorden in jouw schriftelijk examen (zie sectie 8.1.7). Ingevuld formulier ‘12.7.15 declaration form of no plagiarism’. De kosten om het schriftelijk examen te beoordelen zijn: € 300,00. Maak dit bedrag over naar: Sparkasse Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz. Germany SWIFT-BIC SOLADES1KNZ IBAN DE29690500010001102789.

CTA proces stap 4

4. Geslaagd / gezakt schriftelijk examen

Geslaagd? Of ben je gezakt?

Bekijk informatie over de score schriftelijk examen
De examinator scoort het schriftelijk examen op formulier 12.7.7 ‘Rating scale for written examinator.’ Als je gezakt bent, beoordeelt een tweede examinator jouw werk. Als deze vindt dat je geslaagd bent zal er in een gesprek consensus bereikt worden. De examinator vult het evaluatieformulier in: ‘12.7.8 Letter sent with assessment(s) of CTA written exam.’
Vul de evaluatie beoordeling in
Vul het formulier ‘12.7.13 Written examiner evaluation form’ in. Op dit formulier geef je aan of je het eens bent met het proces van beoordelen door de examinator. Stuur het ingevuld naar de languagecoördinator.
CTA proces stap 5

5. Aan de slag met jouw mondeling examen

Bekijk hoe je beoordeeld wordt in het handboek
We voeren het mondelinge examen uit conform de aanwijzingen in het handboek sectie 9. Je wordt beoordeeld aan de hand van scoringsheets die horen bij het werkveld waarin je examen doet (formulieren sectie 12.7.11 – 12.7.14). Bereid je mondeling examen goed voor. Je kunt met anderen oefenen (mock examen) en testen of je techniek goed in orde is. Hoe ga je de gevraagde audio laten horen? Is dat voor iedereen goed te verstaan en werkt het overal? Neem geprinte frontsheets mee met duidelijke vertalingen in het Engels. Bij een online examen worden deze toegevoegd aan jouw online dossier.
Voorbereiden op mondelinge examens
Overleg met je supervisor over de tijd en plaats om mondeling examen te doen. Dat kan live zijn (in een land dat is aangesloten bij de EATA) of online. De mondelinge examens zijn in het Engels. Indien nodig is er een vertaler aanwezig. Bereid je voor op het mondelinge examen conform sectie 9 en 9.3 van het handboek. We vragen je om tapes / geluidsopnames mee te nemen. Neem drie gesprekken op en kies daar steeds de beste vijf minuten uit. Maak ze compleet met bijbehorende frontsheets en transcripties. Een proces dat best wat tijd kost, maar ook erg leerzaam is! Neem je ook je logboek en kopie van je schriftelijk werk mee?
Aanvraag CTA mondeling
Vul het formulier ‘12.7.3 Application Form for the Oral Examination and Principal Supervisor’s Endorsement’ in en stuur deze naar je supervisor. De supervisor vult het formulier in en ondertekent deze. Hij of zij schrijft een begeleidende brief als dit wenselijk is. Uiterlijk 2 maanden voor het gewenste examen moet de aanvraag ontvangen zijn door de languagecoördinator.
Je ontvangt een bevestiging van inschrijving
De languagecoördinator stuurt je uiterlijk zes weken voor het examen een ingevuld formulier ‘12.7.4 Completion of Registration Certificate.
CTA proces stap 6

6. Geslaagd / gezakt?

Ben je gezakt en het er niet mee eens? Je kunt in beroep gaan door formulier 12.9.1 in te vullen en de gevraagde bijlagen toe te voegen. Overleg ook met je supervisor. Geslaagd? Van harte! Een memorabel moment!

Meer over opleidingen en certificering

Til je kennis over TA naar een professioneel niveau​

Aanmelden

voor onze nieuwsflits

Je mailadres is 100% veilig bij ons. Aanmelden is supereenvoudig en als je toch liever niets meer van ons ontvangt, is uitschrijven al net zo makkelijk. Beloofd!

Inloggen Leden

Bekijk onze Leden-pagina met de event-kalender, documenten en meer!