NVTA logo

Ethische Code

De NVTA werkt hard aan het verder verbinden en professionaliseren van onze vereniging. Daar hoort ook een heldere ethische code en een professionele klachtenprocedure bij.

Ethische Code en Klachtenprocedure

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De NVTA heeft een gedragscode vastgesteld. Deze is overgenomen van de EATA. Van leden van de NVTA wordt verwacht dat zij zich committeren aan deze gedragscode. De gedragscode is te downloaden als pdf-bestand. Ook hanteert de NVTA Richtlijnen voor de professionele praktijk. Ook deze richtlijnen zijn als pdf te downloaden. Het bestuur zal desgewenst actie ondernemen als een lid zich niet houdt aan deze codes.

 

De Ethische Code vormt een belangrijke basis voor de klachtenprocedure. Sinds de ALV van september 2019 kent de NVTA een aangepaste klachtenprocedure. De professionele leden in de vorm van een opleider, practitioner, therapeut, coach of counselor, worden geacht aangesloten te zijn bij een externe, onafhankelijke partij. Dat kan een zelfgekozen partij zijn. De NVTA biedt haar leden de mogelijkheid om zich, tegen een gereduceerd tarief, aan te sluiten bij het SCAG als externe partij.

 

Als er een klacht komt in relatie tot een lid van het NVTA, zal deze externe onafhankelijke partij de klacht afhandelen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van onze vereniging of tot de website van het SCAG: www.scag.nl.

Nynke de Geus

Contactpersoon SCAG

Nynke de Geus

Als je vragen hebt rondom de klachtenregeling of het SCAG of een klacht wil indienen, kun je tot Nynke wenden. Zij zal zorgen dat je vraag of klacht in goede behandeling wordt genomen. Zij is te benaderen via scag@nvta.nl

Nynke is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (PTSTA C). Nynke heeft zowel ervaring binnen de zakelijke dienstverlening als in de non-profit sector. Alles binnen het aandachtsveld ‘leren en ontwikkelen van mensen in organisaties’ boeit haar. Zij werkt als (team)coach, trainer en opleider.

Aanmelden

voor onze nieuwsflits

Je mailadres is 100% veilig bij ons. Aanmelden is supereenvoudig en als je toch liever niets meer van ons ontvangt, is uitschrijven al net zo makkelijk. Beloofd!

Inloggen Leden

Bekijk onze Leden-pagina met de event-kalender, documenten en meer!