NVTA logo

Statuten en Reglement

De Statuten stellen de grondregels vast voor onze organisatie, terwijl het Huishoudelijk Reglement specifieke details regelt met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken. Beide documenten samen vormen het juridisch kader waarmee wij werken.

Statuten

Statuten vormen de basiswetten van de NVTA als organisatie en bevatten de fundamentele regels die de structuur en werking van onze organisatie bepalen. Deze zijn opgesteld bij de oprichting van onze organisatie en voldoen aan de wettelijke vereisten van het rechtsgebied waarin de organisatie is gevestigd. Ze bevatten informatie zoals het doel van de organisatie, de bevoegdheden van de leden, de structuur van het bestuur, de regels voor het houden van vergaderingen en het nemen van beslissingen, en andere essentiële zaken.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en bevat meer gedetailleerde operationele regels en procedures voor de dagelijkse gang van zaken binnen de NVTA. Het huishoudelijk reglement kan zaken behandelen zoals het lidmaatschap, de contributie, de taken van bestuursleden en medewerkers, vergaderprocedures, en andere operationele details die niet in de statuten zijn opgenomen. Het biedt ons de nodige flexibiliteit om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden zonder de statuten te hoeven wijzigen.

Voor vragen over de nieuwe statuten of huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met secretariaat@nvta.nl.

Aanmelden

voor onze nieuwsflits

Je mailadres is 100% veilig bij ons. Aanmelden is supereenvoudig en als je toch liever niets meer van ons ontvangt, is uitschrijven al net zo makkelijk. Beloofd!

Inloggen Leden

Bekijk onze Leden-pagina met de event-kalender, documenten en meer!